x

Vill du ha hjälp?

Fyll i telefonnummer och / eller e-post så kontaktar vi dig

Minska stressen!

Vi kan visa mätbara resultat på att vi minskar stressen bland våra kursdeltagare. I en tid då sjukskrivningarna ökar på grund av för hög stress och människor far illa, så hjälper PEP till att minska stressen och öka välbefinnandet bland människor. Efter våra kurser känner 2 av 3 deltagare en låg stressnivå och andelen medarbetare som upplever hög stress minskar väsentligt.
 

Frigör 3,3 timmar/vecka!

Varje PEP deltagare frigör i genomsnitt 3,3 timmar per vecka efter avslutad kurs. Genom PEP:s arbetsmetoder minskar du både övertiden och frigör tid under arbetsdagen.

 


FacebookLinkedIn