x

Vill du ha hjälp?

Fyll i telefonnummer och / eller e-post så kontaktar vi dig

PEP® Premium

SYFTE & MÅL

Den här är utbildningen är till för dig som vill få bort dina tidstjuvar och ha kontroll över din egen tid. Jobba utan stress i din yrkesroll och tillsammans med andra. Helt enkelt ha kul på jobbet!

GENOMFÖRANDE

Via en enkätundersökning skapar vi oss en bild av din arbetssituation för att på bästa sätt kunna tillgodose just dina behov. PEP® genomförs i grupper om 7 deltagare, på din egen arbetsplats där vi varvar teori och praktik. Varje deltagare får, vid varje steg, individuell coachning och uppföljning.

TIDSÅTGÅNG

4 heldagar varav de tre första sker med ca 4-8 veckors mellanrum. Det 4:e tillfället sker efter ca 6 månader för bästa resultat.
På förmiddagarna i seminarieform och under resten av dagen coaching på den egna arbetshanteringen.


Steg 1 - Beteende & Struktur

Steg 2 - Planering

Steg 3 - Samarbete

Steg 4 - Förankring


 I samtliga tjänster kan även följande moduler ingå eller genomföras självständigt:


PEP® - Effektivare Outlook  PEP® - Brush Up  PEP® - Effektivare möten

PEP® - Aktivitetsbaserade kontor 

FacebookLinkedIn