x

Vill du ha hjälp?

Fyll i telefonnummer och / eller e-post så kontaktar vi dig

PEP® Light

SYFTE & MÅL

Den här utbildningen är till för dig som vill jobba smartare i ditt kommunikations och planeringssystem. Ta kontrollen över mailen och planera dina arbetsuppgifter. Få mer gjort, på samma tid.

GENOMFÖRANDE

För bästa effekt av utbildningen och för att åstadkomma en bestående beteendeförändring genomförs PEP®-programmet enligt följande steg.

Tidsåtgång

2 dagar.


Steg 1 – Beteende & Struktur

Föreläsning, 2 timmar per grupp. Upprättandet av individuella handlingsplaner som ligger till grund för det egna praktiska arbetet under krusens gång.

• Förhalningsbeteende.
• Multitasking.
• Effektiv mailhantering.
• Struktur.
• Upprättande av personliga mål och en personlig handlingsplan för PEP® steg 1.
• Eget arbete och individuell coachning för att nå uppsatta mål.

Steg 2 – Planering

Inleds med en gemensam repetiotion och föreläsning under 2 timmar per grupp.

• En metod för att hantera och eliminera tidstjuvar.
• En prioriteringsmodell för att få rätt saker gjorda i tid och att bättre nå uppsatta mål.
• Att använda kalendern som ett verkligt planeringsredskap för en realistisk planering.
• Handlingsplaner för en enklare hantering av större arbetsuppgifter.
• Upprättande av en personlig handlingsplan för PEP® steg 2.
• Eget arbete och individuell coachning för att nå uppsatta mål.

 

 


I samtliga tjänster kan även följande moduler ingå eller genomföras självständigt:

PEP® - Effektivare Outlook  PEP® - Brush Up  PEP® - Effektivare möten

PEP® - Aktivitetsbaserade kontor      

FacebookLinkedIn