x

Vill du ha hjälp?

Fyll i telefonnummer och / eller e-post så kontaktar vi dig

PEP® Effektivare Outlook

SYFTE & MÅL

Vill du fördjupa dina kunskaper om Outlook och hur du kan nyttja detta verktyg på ett effektivare sätt?
Under programmet får du lära dig mer om de funktioner i ditt mailsystem som hjälper dig att arbeta enklare och smartare. Du får fördjupad kunskap om de handgrepp som gör att du kan frigöra tid och öka kontrollen över dina arbetsuppgifter.

GENOMFÖRANDE
Seminariet vänder sig till medarbetare som har ont om tid och vill få tips och idéer på hur de kan arbeta i Outlook på ett effektivt sätt.
Genomförs i grupper om 7-9 deltagare och sker vanligen i en möteslokal på er arbetsplats, då deltagarna behöver ha tillgång till sina datorer.

FÖRKUNSKAPER
Inga särkilda krav.

TIDSÅTGÅNG
3-4 timmar per tillfälle. Kan genomföras med eller utan uppföljning.


EXEMPEL PÅ INNEHÅLL I MODULEN

Prioriteras och definieras närmare enligt ert önskemål.

 *Outlook är ett registrerat varumärke som tillhör MICROSOFT i USA och/eller andra länder. I samtliga tjänster kan även följande moduler ingå eller genomföras självständigt:

PEP® - Effektivare Outlook PEP® - Brush Up PEP® - Effektivare möten  PEP® - Aktivitetsbaserade kontor

FacebookLinkedIn