x

Vill du ha hjälp?

Fyll i telefonnummer och / eller e-post så kontaktar vi dig

PEP® Brush Up

SYFTE & MÅL

Önskar du ibland att din PEP®worldwide konsult skulle komma förbi dig och dina medarbetare som gått PEP, bara för att fräscha upp kunskaperna där ni kan ha fallit tillbaks i tidigare vanor eller helt enkelt för att ge er en skjuts i rätt riktning?

GENOMFÖRANDE

PEP Brush Up genomförs normalt 9-12 månader efter en genomförd kurs, i grupper om 7-10 deltagare. Därefter gärna en gång om året för att inte falla tillbaks i tidigare vanor.

FÖRKUNSKAPER
En av följande genomgångna utbildningar: PEP - Light, PEP - Standard eller PEP - Premium [Personliga Effektivitets Programmet].

TIDSÅTGÅNG

1 heldag.


Modul 1 - Förberedelse

Konsulten och beställaren skräddarsyr Brush Up-innehållet enligt de behov som framkommit.

Modul 2 - Seminarium med uppföljning
Dagen inleds med ett seminarium på ca 2 timmar. Därefter får alla deltagare arbeta praktiskt och individuellt under coaching av PEP konsulten. Du väljer själv vilka delar av PEP du bäst behöver arbeta med och få coachning på.

Modul 3 - Uppföljning
Vi erbjuder uppföljning av enskilda personer via webmöte.


 I samtliga tjänster kan även följande moduler ingå eller genomföras självständigt:

PEP® - Effektivare Outlook PEP® - Brush Up PEP® - Effektivare möten PEP® - Aktivitetsbaserade kontor

FacebookLinkedIn