x

Vill du ha hjälp?

Fyll i telefonnummer och / eller e-post så kontaktar vi dig

RO–Gruppen, Det vi säger att vi ska genomföra – genomför vi!

09 September

Med ca. 150 anställda och ett brett nätverk av duktiga underentreprenörer är RO-Gruppen idag ett av Sveriges snabbast växande byggföretagAndreas Jaldevik, VD, RO-Gruppen inom entreprenad, byggservice, bostäder, konceptbyggnation och butiksetablering. RO-Gruppen har tilldelats utmärkelsen “A Great Place to Work” 2017 som ges ut av organisationen Great Place to Work, verksamma i 50 länder och som årligen gör mer än 10 miljoner medarbetarundersökningar [1]. PEP bloggen var nyfiken på hur man nått dessa framgångar så vi frågade bolagets VD Andreas Jaldevik som får inleda vårt nästa tema ”Därför satsar våra kunder på utbildning”. Det är vår förhoppning att det kan föda idéer hos våra bloggläsare och våra andra kunder.

Andreas Jaldevik, VD, RO-GruppenAndreas Jaldevik förklarar att utmaningen var att bygga och skapa en arbetsplats som bolagets medarbetare kan känna sig stolta över att vara en del i, därför startade man rent konkret ett antal projekt med syfte att utveckla bolaget. Vi ställde oss bland annat frågan hur vi hanterar projekt och hur satsar vi på utbildningar. Ett digert arbete startades 2012 där vi gick igenom företagskulturen och den värdegrund som präglar bolaget. I projektet värdegrund deltog alla medarbetare i workshops som diskuterade företagets värden, det var ingen ledningsgruppsövning som sedan “trycktes ut” i organisationen, utan alla då 100 anställda deltog. Resultatet är bl.a. att medarbetarna var och en i sig och som grupp kan stå upp för företagets värden och arbetssätt i olika situationer.

Personalomsättningen består i huvudsak av inflöde och inte så mycket av utflöde, folk trivs oftast och stannar länge i en bransch med annars hög personalomsättning. Detta märker naturligtvis bolagets kunder av, vilket resulterat i att RO-Gruppen vann ett pris till, 2017, det prestigefyllda “Årets byggföretag” i kategorin stora byggföretag som delas ut av Årets Hantverkare [2]. 2017 var över 4000 företag nominerade i de olika kategorierna och 8 vinnare korades baserat på kunder och externa intressenters röster.Andreas Jaldevik är övertygad om att dessa två utmärkelser (A Great Place to Work och Årets byggföretag) hänger samman och han förklarar, ”lyckas vi internt återspeglas det externt”.

Andreas fortsätter, värdegrunden är en sak men sedan gäller det att i konkret handling visa att man satsar på att utveckla/utbilda personalen. Alla byggföretag skickar ju folk på t.ex. entreprenadjuridik och byggteknik men där kommer en sån sak som PEP och andra utbildningsinsatser som vi tycker är lite unika in för oss. En sådan satsning som vi gjort med PEP har blivit en standard, en utbildning som alla medarbetare hos oss skall genomgå. På samma sätt har vi tillsammans med IHM tagit fram en egen ganska omfattande ledarutbildning. Dessa typer av utbildningsinsatser har lett fram till att vi nått dit vi har med personalen. PEP bidrar också till ett gemensamt synsätt på hur vi arbetar med administration, struktur och elektroniskt. PEP “jackar in” väl. Att få bra struktur, “ordning och reda” i administration och planering, gör att man får en bra arbetssituation, det är ju sådant man mäter när man vill ha reda på hur bra folk trivs på en arbetsplats.

Andreas berättar skämtsamt att han själv gjort PEP tre gånger och nu börjat lära sig! Skämt åsido säger han, välmående handlar ju om att få bra balans i tillvaron, minska stressen och det är ju det PEP syftar till. Utan PEP hade jag hade inte överlevt två dagar, inte kunnat jobba såsom jag gör eller hunnit med så mycket som krävs i den storlek vi har nu och med det ansvar jag har, dessutom funkar PEP rätt bra privat också!
Ett byggföretag behöver inte vara “grått och tråkigt” bara för att det är ett byggföretag. Vi jobbar också mycket med vårt varumärke och vår marknadsföring. Vi vill bjuda på oss själva!
Vi är stolta över oss - RO-Gruppen [3], en god ekonomi och tillväxt har blivit en följd av detta, avslutar Andreas Jaldevik.


[1] https://www.mynewsdesk.com/se/ro-gruppen-ab/pressreleases/ro-gruppen-foerst-i-sverige-att-certifieras-som-ett-great-place-to-work

[2] https://www.mynewsdesk.com/se/ro-gruppen-ab/pressreleases/ro-gruppen-vinner-priset-aarets-byggfoeretag-2017

[3] http://www.ro-gruppen.se/om-ro-gruppen/

PEP Worldwide 3 st

Kommentarer

Thomastoido

2018-01-24 04:22

Living in France is one thing desired by many individuals. If you want to live in France then you have to get French property. You can read the advertisement section of the newspapers which has the section of houses for sale in France. After making a suitable choice, you should research about the properties for sale in France. French property is now a days very much wanted also.

If you want to live in France and spend your life there you should select a proper house. French property is not cheap and you need to make a major investment. You must also know about the properties for sale in France at various locations. The houses for sale in France come in different prices depending on the location

Thomastoido

2018-03-23 21:32

Living in France is one thing desired by many individuals. If you want to live in France then you have to get French property. You can read the advertisement section of the newspapers which has the section of houses for sale in France. After making a suitable choice, you should research about the properties for sale in France. French property is now a days very much wanted also.

If you want to live in France and spend your life there you should select a proper house. French property is not cheap and you need to make a major investment. You must also know about the properties for sale in France at various locations. The houses for sale in France come in different prices depending on the location

Mario#neto[Zlwbysijicetpife,2,5]

2019-02-08 01:56

Sou coordenador fiscal de uma grande industria de alimentos e com frequência eramos autuados por fazer operações com documentos IRREGULARES.
Mesmo quando o SEFAZ barra a emissão da nota, toda a operação de crédito e fiscal foi acionada gerando custos desnecessários. Testamos diversas soluções para contornar essa situação e finalmente encontramos um parceiro à altura da tarefa.

A plataforma que escolhemos foi a directd.data (http://www.directd.com.br) da empresa egea (http://www.egea-mkt.com.br). Hoje utilizamos as APIs da Receita Federal, Sintegra, SEFAZ e certidões negativas estaduais.
Em breve vamos integrar com os antecedentes criminais, processos na justiça estadual e dívida ativa.

Faço questão de dividir nossa experiência para que outros não precisem passar pela mesma situação.

Lämna en kommentar

FacebookLinkedIn