x

Vill du ha hjälp?

Fyll i telefonnummer och / eller e-post så kontaktar vi dig

PEP® Aktivitetsbaserade kontor

SYFTE & MÅL

Det här är processen för dig som ska börja arbeta eller arbetar i en aktivitetsbaserad miljö.
I en aktivitetsbaserad miljö ges frihet, flexibilitet och ökade valmöjligheter. Samtidigt krävs mer personligt ansvar och självdisciplin hos medarbetarna. Aktivitetsbaserad PEP® lär ut arbetsmetoder som gör att du får mer gjort, frigör tid och reducerar stress.

GENOMFÖRANDE

Grundsteget genomförs i organisationer där informationshanteringen bör ses över. Grundsteget vänder sig till ledningsgruppen.
Deltagarnas utbildning börjar med steg 1. Innan kursstart får deltagarna fylla i en elektronisk enkät. Enkätsvaren ligger till grund för upplägg och innehåll av utbildningen. På detta sätt anpassas utbildningen efter deltagarnas behov.

Aktivitetsbaserad PEP® varvas med teori och praktik. Dagarna inleds med ett seminarium på ca 3 timmar som följs av praktiskt och individuellt arbete under resten av dagen. Varje deltagare får under den praktiska delen individuell coaching av PEP-konsulten.
Hela utbildningen genomförs i kundens lokaler.

FÖRKUNSKAPER

Inga särkilda krav.

TIDSÅTGÅNG

Steg 1, 2 och 3 är vardera en heldag utspridda på ca 4-6 månader.


 Grundsteget – Informationshantering (workshop för ledningsgruppen)

Steg 1 – Struktur

Steg 2 – Planering

Steg 3 – Beteende


 I samtliga tjänster kan även följande moduler ingå eller genomföras självständigt:

PEP® - Effektivare Outlook PEP® - Brush Up PEP® - Effektivare möten PEP® - Aktivitetsbaserade kontor

FacebookLinkedIn