x

Vill du ha hjälp?

Fyll i telefonnummer och / eller e-post så kontaktar vi dig

Om oss

Fingerprint

Vi effektiviserar tjänstemäns arbetsmetoder praktiskt och handgripligt i kundens egen miljö!

PEP® utvecklades i Sverige 1983, av idégivaren till PEP och författaren till boken ”Få mer gjort”, Kerry J. Gleeson, då han ingick ett samarbete med Svenska Handelsbanken. 1985 grundade Lena Davidsson bolagen IBT Sweden AB och IBT Scandinavia AB, med syftet att sprida PEPs grundtankar i norden.
Idag har ca 200 000 nordiska tjänstemän genomfört PEP.

Vi äger samtliga copyrights och varumärken till våra analysprogram, utbildningar, material och böcker.

PEP® har vuxit till ett världsomspännande konsultnätverk, alla konsultföretag under det gemensamma namnet ”PEPworldwide”. Vi finns i 24 länder och vår gemensamma utmaning är att hjälpa personer, företag och organisationer att skapa en bättre arbetsplats med mindre stress, mer kontroll (”work-life balance”) och därmed effektivare medarbetare.

PEP® riktar sig till alla som vill öka sin trivsel med sig själva, teamet och/eller företaget.
Vi genomför PEP för alla typer av tjänstemän och befattningshavare inom alla branscher, yrken och funktioner.

Alla utbildningar har PEP® metoden som bas men indvid/företags anpassas oftast både vad avser , teori, praktik, indviduell coachning, träning och uppföljning och är en utvecklad variant av konceptet ”Learning by doing”.
Vi kan genomföra PEP® på de allra flesta språken svenska, danska, norska, finska, engelska, franska, tyska, spanska, italienska, grekiska, kinesiska, ryska och flera asiatiska språk.


Vi stödjer sedan ett flertal år UNICEFs barncancerfond och Läkare utan gränser.

FacebookLinkedIn