x

Vill du ha hjälp?

Fyll i telefonnummer och / eller e-post så kontaktar vi dig

PEP®-UTBILDNING PÅ DISTANS – HÅLLER FÖRETAGET IGÅNG!

Många företag vidtar nu försiktighetsåtgärder för att skydda sina anställda från spridningen av coronavirus (COVID-19). En av de första sakerna som händer i sådana situationer är att människor blir ombedda att arbeta hemifrån och mycket stannar av.
Ofta ställer man också in utbildning, vilket är helt bakvänt!

Eftersom verksamheten inte kan fortsätta som vanligt, frigörs tid för anställda som arbetar hemifrån. Det är därför en perfekt tid att prioritera en sedan länge välbehövd utbildning.
Frågan är, hur gör du det med anställda som sitter i karantän?

PEP® har svaret. Vi konverterar sömlöst vår träning från den fysiska coachningsstil som vi är kända för, till genomförande online med din valda teknik. Oavsett om du använder MS Teams, Zoom, Skype, Webex eller något annat videokonferens- eller webinarverktyg, anpassar vi oss till alla plattformar. Om ditt företag inte har erfarenhet av videokonferenser eller webbseminarier, kan vi introducera en plattform som fungerar för dig och lära dina anställda som en del av upplevelsen!

 

Hur fungerar det i praktiken?

PEP® inleds med en gemensam teorigenomgång och diskussion på ca 2,5 timmar inklusive pauser. På distans kan PEP®-konsulten genomföra samma workshop i ett webbinarium. Deltagarna behöver bara vara online och i en miljö där de kan prata. Som avrundning av workshopen skapar varje deltagare en personlig handlingsplan – vad behöver göras för att uppnå ökad effektivitet.

Resterande tid ägnas åt praktiskt och individuellt arbete med handlingsplanen, dvs deltagaren utvecklar sitt arbetssätt genom att arbeta med sina uppgifter, mail mm. Varje deltagare får 30 minuters personlig uppföljning och coachning av PEP®-konsulten. På distans görs detta genom videokonferensverktyget, där båda deltagarna kan dela sina skärmar.

På detta sätt kan vi effektivt leverera PEP® med samma kvalitet, oavsett var deltagarna befinner sig.
Ta kontakt med oss för att få veta mer!  

FacebookLinkedIn