x

Vill du ha hjälp?

Fyll i telefonnummer och / eller e-post så kontaktar vi dig

Nytt avtal med Bolagsverket och Myndighetsnätverket

PEPworldwide har fått förnyat förtroende och tecknat ett avtal med Bolagsverket och Myndighetsnätverket (ett samarbete mellan ett knappt 20-tal myndigheter och några kommuner i Sundsvallsregionen) med utbildning i Personlig Effektivitet.

Målet är att deltagarna efter utbildningen har blivit bättre på att planera och prioritera rätt arbetsuppgifter. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment där deltagarna coachas både i grupp och individuellt.

FacebookLinkedIn