x

Vill du ha hjälp?

Fyll i telefonnummer och / eller e-post så kontaktar vi dig

En tankeställare om förhalning, känner du igen dig?

Youtube-klipp

Förhalning eller "procrastination" som det heter på engelska, är ett beteendefenomen som många deltagare i våra utbildningar brottas med. Faktum är att de flesta av oss någon gång upplevt effekterna av förhalning. SciShow talar mer om de senaste vetenskapliga rönen kring varför människor tenderar att uppvisa detta beteende och de åtgärder som går att vidta för att ta itu med problemet.

Tryck på bilden ovan för att komma till klippet.

FacebookLinkedIn