x

Vill du ha hjälp?

Fyll i telefonnummer och / eller e-post så kontaktar vi dig

Lena Davidsson

LenaLena har arbetat i många olika roller sedan hon grundade Svenska PEP företaget
IBT Sweden 1985. Lena har också varit mycket aktiv i etablerandet av PEP®WORLDWIDE konsulter runtom i världen och har starkt bidragit till den internationella etableringen av PEP i många länder.

Lena har arbetat med PEP® under många år som konsult på fältet och följt utvecklingen in i den teknologiska världen, i företag såsom Volvo Lastvagnar, TetraPak, Digital Equipment, Telia m.fl. och framgångsrikt genomfört ett större antal verksamhetsomspännande projekt där kunder valt att förändra sina arbetsvanor i samband med ex.. en flytt, en omorganisation eller införandet av nya rutiner.

Lena brinner för att se människor utvecklas och lyckas. Hon är övertygad om att utveckling är intimt förknippad med viljan till förändring.

+46 705 81 17 68 | ld@pepworldwide.se

FacebookLinkedIn