x

Vill du ha hjälp?

Fyll i telefonnummer och / eller e-post så kontaktar vi dig

Vad några av våra kunder säger:

 

”Vi på RUAG Space AB har erbjudit våra chefer och medarbetare PEP-Personliga effektivitetsprogrammet som ett led i att kunna hantera en vardag med högt tempo, hög arbetsbelastning och ett stort informationsflöde. Vi har genomfört programmet under flera års tid då det varit uppskattat.

Särskilt den praktiska delen av PEP-programmet med individuell uppföljning ger deltagarna en möjlighet att verkligen genomföra en förändring. Och speciellt uppskattat har delen om effektiv e-posthantering och tidsplanering varit, där en stor vinst för många har varit att kunna planera sin arbetsdag.

En effektivare vardag med mindre stress och frigjord tid är några exempel på resultat.
Sammantaget kan vi rekommendera PEP till alla som vill hjälpa sina medarbetare att få bra verktyg att hantera sin vardag."
-Charlotte Kjellsson. HR-specialist, RUAG Space AB.

 

"Vi var mycket nöjda! Programmet gav verkligen resultat tack vare att kursledaren återkom till oss några gånger och följde upp utvecklingen. Vi fick bra struktur på vår hantering av e-mail och gemensamma dokument samt blev mycket bättre på att planera vår tid och våra prioriterade uppgifter i Outlook-kalendern. Tack vare PEP-verktygen jobbar vi effektivare med rätt frågor och har bättre ordning som frigjort tid"
-Maria Vaziri. Ekonomichef, Skövde Kommun. 


"Jag känner mig lycklig lottad och tacksam att jag fick möjligheten att gå PEP utbildningen. Jag arbetar rationellt, är mer strukturerad och klarar av att planera, genomföra och följa upp mitt arbete. PEP utbildningen är den bästa utbildning jag har varit på".
-Leonard Nosha,. Arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen.

"Pepkursen är den mest givande, matnyttiga och bästa kurs jag gått. Jag önskar att alla mina kollegor fick ta del av den då innehållet syftar till att skapa ett effektivt arbete på kortare tid, vilket ger utrymme för mer energi till individen och ett mer kvalitativt arbete.
–Karin Fällman. ESF, Projektet Ung Framtid.

”Jag har alltid tyckt att jag har varit strukturerad och ordningsam. Efter PEP inser jag hur mycket mer effektiv man kan bli i sitt arbete och i sitt arbetssätt genom att lära sig hantera Outlook och andra verktyg på ett bättre sätt. Genom att skriva handlingsplaner blir saker och ting mer synligt och jag vet hur jag kan gå vidare och utvecklas. PEP har bidragit till att jag fått mer ordning och reda, jag känner mig mindre stressad dagligen, jag gör en sak i taget, jag har bättre koll och kontroll på mitt mailflöde och hanterar e-posten direkt och strukturerat. Jag vet vilka mina uppgifter är för varje dag, jag är bättre på att planera och min kalender har blivit mer funktionell. Allt det här har underlättat mitt arbete. Jag är glad att jag blivit mer effektiv!”
-Cecilia, Arbetsförmedlingen

 


 

higab logo 

 "Jag har tagit kommando över min tid och styr nu innehållet i min vardag. Genom en strukturerad planering har jag fått möjlighet att följa upp de saker som skulle gjorts och prioritera om i min kalender så att de genomförs"
-Fredrik Setterberg. Ekonomichef, Higab 

   

"Trygg och glad på jobbet! Jag trodde innan att med den arbetsbörda vi har är det ofrånkomligt att ha kaos på sitt skrivbord, en överfull mailkorg som man drunknar I och drömmer mardrömmar om samt en konstant dålig överblick över vad som är det viktigaste att ta itu med. Efter PEP har mitt liv förändrats och jag har fått en mycket bättre struktur på min arbetstid, lärt mig hålla ordning på ärenden, prioritera och delegera"
-Anna Maria Koziomtzis. Utbildningsledare, Göteborgs Universitet 

 


 
Swedac Logo
"För mig har utbildningen inneburit att jag upplever mindre stress under min arbetsdag!
Det bästa jag har lärt mig är att lägga in tid för rutinarbeten i kalendern som annars blir riktiga tidstjuvar. Nu kontrollerar jag inkomna mail under den avsatta tiden och inte som tidigare så fort jag fick en avisering. På så vis har jag nu max 5-10 mail i min inkorg"
-Pia Larsson. Personaladministratör, Swedac."PEP är den utbildning som har förändrat och påverkat mitt arbete mest, trots att det inte har någon koppling till mitt sakområde. Genom PEP har jag skapat en hållbar struktur för mitt arbete och har fått en bättre kontroll".
-Åsa A Larsson. Bygglovchef, Samhällsbyggnad Gävle.

 Jag är mindre stressad, har bättre koll och hinner med det jag ska. PEP-utbildningarna fungerar så bra eftersom de både handlar om teori och praktik och sker under en länge tidsperiod. Vi kan varmt rekommendera PEP till andra arbetsplatser.
-Alexandra Carlsson. HR-strateg, Falu kommun.

   

FacebookLinkedIn