x

Vill du ha hjälp?

Fyll i telefonnummer och / eller e-post så kontaktar vi dig

Ann Antonsson

Ann

Ann Antonsson, Seniorkonsult PEP®WORLDWIDE, har under 30 år framgångsrikt utvecklat människor och organisationer.

Från mitten av 80-talet tränade hon människor i effektivt användande av IT-verktyg och var under flera år verksam som chef för en utbildnings- och konsultverksamhet på ett större IT-företag.

Sedan 2002 har hon inom IBT® och PEP®worldwide tränat över 1000 chefer och medarbetare i effektiva arbetsmetoder och möteseffektivitet, både individuellt och i grupp. Utveckling sker genom insikt om egna och andras beteenden, drivkrafter, tankemönster och värderingar. Därför är effektiv kommunikation ett annat viktigt arbetsområde för Ann, och hon brinner för att se människor utvecklas och frigöra tid till det viktiga i arbetslivet och livet.

Hennes kunder finns inom såväl privata som kommunala och statliga verksamheter, t ex. Volvo Group, Volvo Car Corporation, Göteborgs Stad, Mölndals stad, NCC Boende, Stena Metall, AstraZeneca, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen m.fl.

+46 705 16 06 86 | ann@pepworldwide.se

FacebookLinkedIn