x

Vill du ha hjälp?

Fyll i telefonnummer och / eller e-post så kontaktar vi dig

Bli mer effektiv i ditt arbete

Effektivitet!
Du och dina medarbetare förtjänar det.


PEP® Worldwide - IBT grundades i Sverige 1985 och har idag sina huvudsäten i Göteborg, Oslo och Köpenhamn. I Skandinavien har mer än
200 000 medarbetare genomgått våra program. Idag tillhör vi ett världsomspännande konsultnätverk, aktiva i 24 länder världen över. Vi verkar under en gemensam affärsidé, policy och kvalitetssäkring.

Målet med våra utbildningar har under mer än 30 års tid varit att skapa så bra förutsättningar som är möjligt för alla administrativa yrkeskategorier att hinna med sina arbetsuppgifter under arbetstiden, utan stress. 

Mer info om våra konsulter

FacebookLinkedIn