x

Vill du ha hjälp?

Fyll i telefonnummer och / eller e-post så kontaktar vi dig

PEP® Standard

SYFTE & MÅL

Den här är utbildningen är till för dig som vill vara mindre stressad och jobba smartare i din yrkesroll med dina egentliga arbetsuppgifter. Helt enkelt jobba smartare och effektivare och ta kontroll över dina tidstjuvar.

GENOMFÖRANDE

Via en enkätundersökning skapar vi oss en bild av din arbetssituation för att på bästa sätt kunna tillgodose just dina behov. PEP genomförs i grupper om 7 deltagare, på din egen arbetsplats där vi varvar teori och praktik. Varje deltagare får, vid varje steg, individuell coachning och uppföljning.

TIDSÅTGÅNG

3 heldagar med ca 4 - 10 veckors mellanrum mellan varje dag. På förmiddagarna i seminarieform och under resten av dagen coaching på egen arbetshantering.


Steg 1 - Beteende & Struktur

Steg 2 - Planering

Steg 3 - Förankring


I samtliga tjänster kan även följande moduler ingå eller genomföras självständigt:

PEP® - Effektivare Outlook  PEP® - Brush Up  PEP® - Effektivare möten

PEP® - Aktivitetsbaserade kontor 

FacebookLinkedIn